fbpx

TIN DOANH NGHIỆP

Tin tức về hoạt động doanh nghiệp tại Đồng Nai

23/02/2020

Từ 1/4/2020, lương của người lao động tại VNPT, Vietnam Airlines, VATM được khoán theo đơn giá tiền lương

Theo Nghị định 20/2020/NĐ-CP, từ 1/4/2020 tiền lương người lao động và ban điều hành của ba doanh nghiệp nhà nước là VNPT, Vietnam Airlines, VATM […]