fbpx

đăng ký doanh nghiệp

23/03/2021

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN Phải đối chiếu, bổ sung thông tin đăng ký DN trong 90 ngày. Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban […]
05/09/2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

I. Về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2018     Trong tháng 8 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 […]