fbpx

Từ 1/4/2020, lương của người lao động tại VNPT, Vietnam Airlines, VATM được khoán theo đơn giá tiền lương