fbpx

Vpostcode

08/05/2020

Mã địa chỉ bưu chính Việt Nam chính thức ra mắt

Vpostcode – “hệ thống địa chỉ số chính thức, chính xác và duy nhất ” bao gồm tập hợp 12 ký tự cả chữ và số, […]