fbpx

hộ kinh doanh

09/03/2022

Phần mềm kế toán VACOM HKD – giải pháp tối ưu cho hộ kinh doanh

Theo Thông tư 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, kể từ 1/1/2022, các hộ, cá nhân kinh doanh (HKD) đủ điều kiện nộp thuế theo phương pháp […]