fbpx

lỗi chrome

11/09/2021

Sửa lỗi plugin không hoạt động trên Chrome mới nhất

1. Vào trình duyệt, gõ lên thanh URL của trình duyệt: chrome://flags/#allow-insecure-localhost 2. Thay đổi giá trị dòng “Allow invalid certificates for resources loaded from localhost.” […]