Phần mềm:

 1. UltraViewer – Phiên bản hỗ trợ nhanh dành cho khách hàng Mãnh Long Phát

 2. HTKK 5.1.8 (cập nhật 03/2024)

 3. iTAX Viewer 2.2

 4. Hỗ trợ ký số PDF (vGCA 3.8)

 5. Hỗ trợ ký số thuedientu

 6. Hỗ trợ ký số hoadondientu (Tổng cục thuế)

 7. Hỗ trợ ký số thuedientu (eSigner 1.0.9)

 8. Hỗ trợ ký số kBHXH

 9. Hỗ trợ ký số Dịch vụ công – Kho bạc nhà nước

 10. Hỗ trợ ký số CyberBill

 11. Phần mềm “Cấp chứng thư số Viettel-CA từ xa” dành cho đại lý

 12. Cấp bù hạn Viettel-CA tự động (2020)

Văn bản:

 1. Cẩm nang số 1 về Hóa đơn điện tử theo NĐ123 – Cục thuế HCM

 2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm M-invoice SMI

 3. Thông tư 78/2021 BTC về hóa đơn điện tử

 4. Nghị định 119 về Hóa Đơn điện tử

 5. Nghị định 122/2020

 6. 7 biểu mẫu trong nghị định 119 (File Word)

 7. Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử (File Word)

 8. Tổng hợp kiến thức VACPA ngày 22/02/2019 (File Pdf)

 9. Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới 2019

 10. Hướng dẫn đăng ký cổng Dịch vụ công – Kho bạc nhà nước

 11. Nghị định 55/2019/NĐ-CP hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 12. Nghị định số 22/2020/NĐ-CP

 13. Công văn 1307_TCT về gia hạn nộp thuế

 14. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 15. Đăng ký sử dụng eSign (Misa-CA)

 16. Đăng ký sử dụng chữ ký số FPT-CA (File Word)

 17. Đăng ký mới – Gia hạn chữ ký số Viettel-CA (File Word)

 18. Yêu cầu thay đổi thông tin chữ ký số Viettel-CA (File Word)

 19. Đăng ký mới – Gia hạn chữ ký số Easy-CA (File Word)

 20. Đăng ký mới – Gia hạn chữ ký số Fast-CA (File PDF)