fbpx

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Từ 1/4/2020, lương của người lao động tại VNPT, Vietnam Airlines, VATM được khoán theo đơn giá tiền lương
23/02/2020
Khi nào có thể ký số không sử dụng USB token?
02/03/2020