fbpx

Vì sao chữ ký số không cần USB Token lại thao tác nhanh và tiện hơn?