fbpx

Tổng cục Thuế thông tin chính thức về ‘khai tử’ hóa đơn giấy