fbpx

Cục thuế Hà Nội: Gần 100% doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP (Về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, CN…)
17/10/2020
Tổng cục Thuế thông tin chính thức về ‘khai tử’ hóa đơn giấy
25/10/2020