fbpx

Cục thuế Hà Nội: Gần 100% doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử