fbpx

Năm 2020, người dân nộp tiền phạt vi phạm giao thông qua dịch vụ công trực tuyến