BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

FPT-CA 1
1.827.000 đ
12 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Đã bao gồm token.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
FPT-CA 2
2.739.000 đ
24 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Đã bao gồm token.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
FPT-CA 3
3.107.000 đ
36 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Đã bao gồm token.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN

FPT-CA GH1
1.277.000 đ
12 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
FPT-CA GH2
2.189.000 đ
24 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
FPT-CA GH3
2.907.000 đ
36 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT-CA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MỚI

FPT-CA CN1
880.000 đ
12 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Đã bao gồm token.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
FPT-CA CN2
1.210.000 đ
24 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Đã bao gồm token.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
FPT-CA CN3
1.540.000 đ
36 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Đã bao gồm token.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT-CA CÁ NHÂN GIA HẠN

FPT-CA CNGH1
550.000 đ
12 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
FPT-CA CNGH2
880.000 đ
24 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
FPT-CA CNGH3
1.210.000 đ
36 tháng sử dụng.
Đã bao gồm 10% VAT.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

LIÊN HỆ


Zalo | Viber: 0911.119900

MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Quý khách hàng có thể
Thanh toán trực tuyến qua trung gian thanh toán VTCpay