fbpx

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của CQT

Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số
11/04/2019
So sánh Hóa đơn điện tử xác thực và Hóa đơn điện tử doanh nghiệp
21/04/2019