fbpx

Thông tư 68/2019/TT-BTC tháo gỡ nhiều vướng mắc về hóa đơn điện tử