fbpx

Thông tư 68/2019/TT-BTC tháo gỡ nhiều vướng mắc về hóa đơn điện tử

Hành trình 15 năm Viettel Telecom từ start-up số 0
14/10/2019
Theo Thông Tư 68 – hóa đơn điện tử gồm những nội dung gì?
18/10/2019