fbpx

Theo Thông Tư 68 – hóa đơn điện tử gồm những nội dung gì?

Thông tư 68/2019/TT-BTC tháo gỡ nhiều vướng mắc về hóa đơn điện tử
17/10/2019
Từ ngày 25/11/2019, Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTAX áp dụng toàn quốc
18/10/2019