fbpx

Té ngửa vì tự dưng phải đóng thêm tiền thuế

Hóa đơn chuyển đổi
Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy có cần đóng dấu treo?
27/05/2019
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức giao lưu, tọa đàm phát triển hệ thống đại lý thuế
07/07/2019