fbpx

Hóa đơn điện tử vẫn đòi… chữ ký người mua

Gỡ khó cho doanh nghiệp, tránh ‘ném đá ao bèo’
22/02/2019
Điều kiện và đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử từ 01/11/2020
20/03/2019