fbpx

Điều kiện và đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

Hóa đơn điện tử vẫn đòi… chữ ký người mua
11/03/2019
21 câu hỏi về hóa đơn điện tử cần lưu ý
25/03/2019