fbpx

Cập nhật ứng dụng iHTKK 3.6.6, eTax 1.4.5, iTaxViewer 1.4.9, HTKK 4.0.8, 3.8.7

Ngày 25/09/2018 vừa qua, Tổng cục Thuế đã triển khai đợt 4 áp dụng phần mềm HTKK theo cấu trúc mới HTKK 4.0.7
11/10/2018
Phó Thủ tướng: Sẽ có giải pháp để hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp
13/10/2018