fbpx

Bộ Thông tin và Truyền thông ứng dụng chữ ký số từ ngày 1-10

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện
29/09/2018
Ngày 25/09/2018 vừa qua, Tổng cục Thuế đã triển khai đợt 4 áp dụng phần mềm HTKK theo cấu trúc mới HTKK 4.0.7
11/10/2018